BIGM

Building Intelligent Geospatial Modelling

Współtworzymy Europę.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

ICEXNP_20191212430 firma BIGM Civil Engineers, S.L. w ramach programu ICEX Next otrzymywała wsparcie ICEX oraz współfinansowanie z europejskiego funduszu EFRR. Celem tego wsparcia jest międzynarodowy rozwój firmy i jej otoczenia.

BIGM INŻYNIERIA LĄDOWA

BIGM jest firmą inżynieryjno-konsultingową działającą w branży geodezyjno-kartograficznej.

Na bazie koncepcji BIM - Building Information Modelling (Modelowanie Informacji o budynkach i budowlach) opracowała BIGM Building Intelligent Geomatic Modelling - inteligentną bazę danych geodezyjnych, uzyskaną z przekształcenia informacji geoprzestrzennej (zdjęcia satelitarne oraz z samolotów bezzałogowych, dronów, skaningu laserowego LiDAR, aparatów i urządzeń geodezyjnych, etc.).


Tworzone w ten sposób bazy danych, wykorzystywane są m.in. podczas realizacji projektów inżynieryjnych, przemysłowych, modernizacyjnych, etc.

Nasze systemy GIS-BIM tworzone są w środowisku web, co czyni je ogólnodostępnymi i tanimi w użytkowaniu.

Jedną z zalet środowiska web jest łatwość prezentacji danych graficznych oraz wymiany informacji między wszystkimi członkami projektu.

Dzięki zaawansowanej analizie numerycznej danych geoprzestrzennych, prezentacja wyników następuje w czasie rzeczywistym, usprawniając tym samym proces decyzyjny i zarządzanie całym projektem.


Naszym flagowym produktem jest BIGMONITOR - aplikacja internetowa dla osób zarządzających jednocześnie wieloma projektami inżynieryjnymi. Po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik wybiera jeden ze swoich projektów, w którym oprócz bazy danych numerycznych i geoprzestrzennych, znajdzie także m.in.:

 • mapy 3D (chmura punktów XYZRGB)
 • NMT w postaci warstwic
 • rastry geoTIFF
 • raporty ilościowe i jakościowe
 • raporty kolizji
 • raporty zaawansowania projektu
 • raporty braków w dokumentacji
 • oraz wiele innych spersonalizowanych dokumentów

Główne zastosowanie:

 • monitoring obiektów mostowych, tuneli, zapór wodnych, obiektów halowych, kopalni naziemnych, etc.
 • kataster
 • architektura
 • agronomia (monitoring upraw, etc.)
 • projekty infrastrukturalne (drogi, kolej, metro, tunel, rurociągi, sieci przesyłowe, etc.)

Naszą misją jest dalszy rozwój GeoPortali web, dedykowanych do różnych branż i uwzględniających różną specyfikę zagadnień oraz aktywny udział w projektowaniu i realizacji systemów monitoringu.

Obecnie naszą aktywność skupiamy w następujących obszarach zastosowania: Inżynieria Lądowa oraz Monitoring (CE-BIGM), Agronomia (AG-BIM), Architektura (ARQ-BIGM) oraz Geodezja.

BIGMONITOR 

Topografia, GIS, BIM, nieruchomości, kataster, spersonalizowane systemy GIS-BIM w środowisku 2D, 3D, 4D, … 7D, powiązane z dokumentacją projektową i umożliwiające tworzenie raportów poprzez platformę BIGMonitor®.  Dostosowujemy się do struktury Twojego projektu, podlegającego dynamicznym zmianom i pozwalamy uporządkować wszystkie dane przy pomocy Geoportalu Bigmonitor® abyś mógł je zaprezentować i współdzielić ze swoimi Klientami.

Informacja 2D

NMT, obrazy ortofoto w wysokiej rozdzielczości pozyskane z dronów, samolotów, satelitów. Obsługa grafiki wektorowej w formacie shp, na przykład z informacją o granicach działek katastralnych, liniach tras, etc.

Informacja 3D

Dane pomiarowe pozyskane z dronów, samolotów, satelitów, naziemnych i powietrznych systemów LiDAR, Mobile Mapping, GPS, tachimetrów, etc. Stosujemy własne, bardzo wydajne i szybkie algorytmy do przetwarzania danych w sieci WEB.

Informacja 4D

Odtworzenie na osi czasu różnych etapów inwestycji lub też poszczególnych jej elementów/obiektów, na podstawie porównania i analizy posiadanych danych archiwalnych, np.zdjęć lotniczych. Analiza zmian między poszczególnymi etapami realizacji harmonogramu.

Informacja 5D

Rozszerzenie bazy danych geoprzestrzennych o analizy ekonomiczne. Graficzna prezentacja postępu robót w połączeniu z analizą budżetu i kosztów inwestycji. Możliwość automatycznego pobierania danych z serwerów zewnętrznych (fakturowanie, płatności, harmonogram, zaawansowanie robót, etc). Generowania raportów z tych analiz.

Informacja 6D

Jeszcze bardziej zaawansowana analiza danych geoprzestrzennych. Graficzna prezentacja wyników analiz i prac utrzymaniowo-kontrolnych, związanych z cyklem życia obiektu, np. monitorowania stanu technicznego urządzeń oraz instalacji przemysłowych, kontroli fundamentów turbin wiatrowych, monitorowania temperatury linii wysokiego napięcia, pomiarów z monitoringu, etc. Wykonywanie w czasie rzeczywistym obliczeń odległości, powierzchni, objętości, przemieszczeń terenu i budowli oraz sporządzanie raportów z tych obliczeń.

Informacja 7D

Prowadzenie dokumentacji (elektroniczny rejestr) dotyczącej użytkowania obiektu budowlanego w trakcie jego eksploatacji i zawierającej m.in. dane o okresowych kontrolach, przeglądach, naprawach, konserwacjach, etc.

Nieruchomości i kataster

Baza danych o granicach działek umożliwiająca wznawianie punktów granicznych nieruchomości. Generowanie danych o charakterze katastralnym w formacie GML. Zgodność z dyrektywą INSPIRE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe - Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie) bazującej na infrastrukturze danych przestrzennych (Spatial Data Infrastructure – Infrastruktura Informacji Przestrzennej). Możliwość połączeń, odłączeń i podziałów działek, etc.

WORKFLOW: INTERAKTYWNA KONTROLA BUDOWY (CE-BIGM)


Wyobraź sobie aplikację internetową, która pozwala zestawić ze sobą w intuicyjny sposób, dane z budowy, pochodzące od różnych podmiotów, biorących udział w jej realizacji. Dowolne zestawienie i porównanie danych przypisanych do danego projektu, daje możliwość wygenerowania wykresów, grafik, plików tekstowych, niezbędnych do szybkiego przygotowania raportów bądź prezentacji.

KONTROLA POSTĘPU PRAC

BIGMonitor pozwala kontrolować w trybie graficznym jak i analitycznym: koszty, postęp prac na odcinkach oraz globalne zaawansowanie projektu. W prosty sposób, do poszczególnych miejsc w realizowanym projekcie, można przypisać posiadaną dokumentację, np.plany monitoringu, raporty pochodzenia materiałów i urządzeń (Traceability), homologacje i certyfikaty zgodności, certyfikaty i deklaracje producenta, dokumenty przewozowe, faktury, notatki ze spotkań, zdjęcia, filmy, etc. Regularna aktualizacja dokumentacji fotograficznej wykonanej z dronów, samolotów, etc. pozwala na bieżąco śledzić postęp prac, bez konieczności częstych wizyt w terenie.

BEZPIECZNY DOSTĘP Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Wszystko to możliwe jest z dowolnego urządzenia (telefonu komórkowego, tabletu, laptopa, komputera, etc.) posiadającego dostęp do internetu wraz z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.

MONITORING OF INFRASTRUCTURES (CE-BIGM)


Duże projekty budownictwa inżynieryjnego wymagają kompleksowej i systematycznej kontroli w trakcie realizacji, zwłaszcza gdy projekt może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Właściwie przyjęty system monitoringu pozwala zapobiec groźnym w skutkach zdarzeniom, jak zawalenie się budynku, obiektu mostowego, skażenie środowiska naturalnego, etc.

BIGM – CZYLI PEŁNA AUTOMATYZACJA SYSTEMU MONITORINGU

Automatyczne zbieranie i przetwarzanie informacji o obiektach i zachodzących zjawiskach naturalnych jest podstawą skutecznego systemu monitoringu. Pozwala prowadzić bieżącą ocenę stanu monitorowanego obiektu i w odpowiednim momencie zaalarmować właściwe służby techniczne.

BIGM specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie automatyzacji procesu zbierania i analizowania danych stosownych do rodzaju potencjalnego zagrożenia. Posiada bogate doświadczenie i referencje z całego świata, zdobyte na budowach, których realizacja niosła ze sobą duże ryzyko zaistnienia sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, istniejących i wznoszonych budynków lub obiektów budowlanych oraz środowiska naturalnego.

SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU (RMS – Remote Monitoring System)

Urządzenia pracujące w tworzonych przez nas systemach monitoringu, realizują transfer danych za pośrednictwem lokalnych sieci GSM, telefonii stacjonarnej, sieci WiFi lub połączeń radiowych. Ułatwia to komunikację z Centrum Monitoringu, personalizację prezentowanych danych i daje możliwość łatwego dostępu do wszystkich informacji z dowolnego komputera z dostępem do internetu.

PROJEKTOWANIE, INSTALACJA ORAZ NADZÓR NAD SYSTEMEM MONITORINGU

profesjonalne doradztwo inżynieryjne na etapie planowania systemu monitoringu

dostawę i montaż sprzętu (czujniki, sondy, rejestratory, etc.) wraz z jego utrzymaniem

bieżącą analizę pomiarów

raportowanie okresowe i niestandardowe

wysyłanie ostrzeżeń o przekroczeniach oraz alarmów (e-mail, komunikatory, SMSy, etc.)

wsparcie merytoryczne

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Monitorowanie Budowy

AGRONOMY (AG-BIGM)


AG-BigM builds on the management of land and crops for agricultural purposes, enhancing information taken in the field and assisting in the automatic production of field books. It increases the ROI in GPS in a simple way, analyzing the information captured from any mobile device or landline. It adds financial value to the data captured in the field, and provides a definitive step forward in the world of precision agriculture.

AGRONOMY EXPERT SYSTEMS IN AGRONOMY

Before long, a complete history of your operation will be available thanks to the data captured over several campaigns; this will help you to make and apply simple decisions and allow you to evaluate the situation based on an analysis of the gathered data. You and your assessors can count on ordered and valuable information, fruit of the work carried out with your teams. This is Precision Agriculture.

HELP TO FIELD DOCUMENTAL MANAGEMENT

AG-BigM complies with field book documentation requirements, and rapidly justifies phytosanitary applications according to the Spanish law RD 1311/2012, Sustainable use of phytosanitary products. Do not just store your field books, use them to improve operations and optimize costs of agronomic products (accurately control seeding, optimize the use of fertilizers, control phytosanitary products, improve crop yields and obtain greater financial benefits from your fields). Optimized and controlled consumption is the best investment in your fields and allows you to achieve your production targets.

ARCHITECTURE (ARQ-BIGM)


Arq-BigM is a BIM tool that integrates architectural projects in a web environment that is ideal for sharing measurement and document information with customers and partners in a secure, customized way. Graphic elements, technical documents and specifications of the elements to be built during the project are always accessible and updated for project stakeholders.

CONTROL AND INSPECTION WORK SITE

Arq-BigM allows the analysis of before, during and after scenarios of project execution and adds time-related functionality to the results; notes or sketches can be created or edited and attached to the project, enhancing communication of the project with stakeholders.

ARQUITECTURE BIM INTEGRATION

Arq-BigM provides a new dimension for data extraction and exploitation, transforming BIM (Building Information Modelling) environments into improved, Intelligent Construction Models. The system can be adapted without limitations; complex analyses and expert queries can be defined with the goal of integrating innovative solutions and automating work processes that are capable of responding to customer demands and allow analytical monitoring throughout the project.

KONTAKT


Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na temat BIGM lub o naszych usługach, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Będzie nam miło spotkać się z Państwem i zaprezentować swoją ofertę.

Yema Consulting

ul. Łazienkowska 14, piętro I, lok.5

bud. Łazienkowska Castle

00-449 Warszawa

kom. +48 601-199-811

info@bigmonitor.pl

Zachęcamy do kontaktu...